Tel: +358 10 778 1600

Trapetsgängade muttrar

Millimeter- och tumdimensioner

Med mångårig erfarenhet inom tillverkning av trapetsgängade muttrar kan vi erbjuda tillförlitligt samarbete utifrån individuella behov.

EXEMPEL PÅ TUMDIMENSIONERADE GÄNGOR I RÖDMETALL

ACME och STUBACME V/H
1 och 2 ändar

ACME

7/8"  5R/1" 
1" 4R/1"
1 1/8" 4R/1"
1 3/8" 4R/1"
1 1/2" 4R/1"
1 5/8" 3R/1"
1 7/8" 3R/1"
2" 3R/1"
2 1/4" 3R/1"
2 1/2" 3R/1"

STANDARDMUTTRAR AV RÖDMETALL

1 och 2 ändar

TR 14 x 4 V/H
TR 16 x 4 V/H
TR 18 x 4 V/H
TR 20 x 4 V/H
TR 22 x 5 V/H
TR 24 x 5 V/H
TR 25 x 5 V/H
TR 26 x 5 V/H
TR 28 x 5 V/H
TR 30 x 6 V/H
TR 32 x 6 V/H
TR 36 x 6 V/H
TR 40 x 7 V/H
TR 44 x 7 V/H
TR 48 x 8 V/H
TR 50 x 8 V/H
TR 52 x 8 V/H
TR 55 x 9 V/H
TR 60 x 9 V/H
TR 65 x 10 V/H
TR 70 x 10 V/H
TR 75 x 10 V/H
TR 80 x 10 V/H