Tel: +358 10 778 1600

Mekaniska byggdelar

Ur vår egen produktion tillhandahåller vi professionella maskin- och transportörkomponenter.

PRODUKTER AV RÖDMETALL;
BRONS- OCH TENNBRONS
Holklagrar – raka och med fläns − med standardmått samt enligt kundens ritning axel upp till 100 mm. Styrdon och andra bronsdelar utifrån kundens ritning.

FE-PRODUKTER
Axlar, navar, bultar och flänsar
Ändbearbetning av kul- och trapetsskruvar